Prodej domu

08.04.2015 14:30

Zadání: Klientka a její bratr zdědili dům po rodičích. Oba bydlí jinde a chtějí ho prodat, aby měli peníze na pořízení vlastního domu. Dům se však nedaří už dva roky prodat.

Co ukázala konstelace: Bratr klientky, i když to tak neříká ( a nejspíš si to ani neuvědomuje), dům ve skutečnosti nechce prodat. Dům postavil dědeček klientky z otcovy strany, otec ho zdědil jako nejstarší syn. Bratr cítí závazek za dům postavený dědečkem, jako rodinné dědictví. Představitel domu smutek, že o něj není zájem.

Řešení: V konstelaci oba sourozenci vyslovili dědečkovi úctu a poděkování za dům a poprosili ho o požehnání k tomu, aby dům mohli prodat.Toto požehnání jim potom dědeček udělil. Jako poslední krok byl domu pro dům postaven do role nový, příští majitel, což výrazně představitele domu potěšilo. 

Ověřený výsledek: Ne vždy se konstelář dozví, jaký měla konstelace účinek. V tomto případě se však klientka dostavila na seminář o několik měsíců později s jinou zakázkou. Na dotaz, jak dopadla minulá záležitost, odpověděla, že dům se podařilo do dvou měsíců po konstelaci prodat.